top of page

Regulamin określający Warunki Sprzedaży i Gwarancji firmy Enlight S.C.


1. Ogólne warunki gwarancji i reklamacji w firmie Enlight S.C.
1.1.
Firma Enlight S.C.  udziela następujących okresów gwarancyjnych: 2 lata na zakupiony sprzęt i 1rok na akumulatory pojedyncze lub wbudowane w urządzenia.

Okres gwarancyjny liczony jest od daty wystawienia faktury sprzedaży przez firmę Enlight S.C.

1.2.
Gwarancja zostaje przerwana w przypadku zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych.
1.3.
Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub użytkowania w nieodpowiednich warunkach. Gwarancji nie podlegają urządzenia zmodyfikowane przez użytkownika oraz urządzenia noszące ślady nieautoryzowanej naprawy.
1.4.
Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane czynnikami losowymi (np. wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami, zatopieniami, itp.)  oraz aktami wandalizmu.
1.5.
Urządzenia, do których wgrano oprogramowanie pochodzące z innych źródeł niż zalecane przez producenta nie podlegają gwarancji.
1.6.
Do zgłoszenia reklamacyjnego wymagany jest dokładny opis uszkodzenia urządzenia oraz sytuacji w których usterka występuje.
1.7.
Zgłoszenie reklamacyjne nie zostanie skierowane do realizacji, jeśli nie będą podane objawy uszkodzenia lub gdy reklamowany towar będzie niekompletny.
1.8.
Firma Enlight S.C. zastrzega sobie prawo do naprawy odpłatnej, po wcześniejszym poinformowaniu o tym klienta, w przypadku, gdy usterka urządzenia nie była spowodowana wadą fabryczną lecz zdarzeniem losowym (np. wyładowaniem atmosferycznym) lub nieprawidłową eksploatacją. W takim przypadku okres gwarancyjny wynosi 3 miesiące od daty naprawy urządzenia.
1.9.
Firma Enligh S.C. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z nieprawidłowej pracy sprzedawanych produktów.
1.10.
Oprogramowanie komputerowe sprzedawane są bez gwarancji odnośnie ich pracy lub walorów użytkowych, a w szczególności nie gwarantuje się ich pracy na urządzeniu komputerowym użytkownika ani z oprogramowaniem przez niego używanym.
1.11.
Nie gwarantuje się kompatybilności sprzedawanych produktów z produktami innych producentów.

2. Szczegółowe zasady reklamacji.

2.1. Przesyłki.
2.1.1.
Jeśli w czasie odbioru przesyłki okaże się, że opakowanie jest uszkodzone w stopniu takim, że również towar w nim zawarty może być uszkodzony, nie należy przyjmować przesyłki, a na liście przewozowym należy dopisać adnotację o jej uszkodzeniu.
2.1.2.
Po przyjęciu przesyłki należy ją rozpakować w obecności kuriera i sprawdzić jaki jest stan towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, należy spisać protokół reklamacyjny (druk posiada ze sobą kurier), złożyć go u kuriera, a jego kopię przesłać niezwłocznie do nas mailem na adres: info@enlight-led.pl , wpisując w temacie wiadomości tekst: „REKLAMACJA PRZESYŁKI”.
Stanowi to podstawę do szybkiego załatwienia reklamacji i wysyłki nowego towaru.
2.1.3.
Jeśli zaraz po otrzymaniu przesyłki, a najdalej do 2 dni roboczych, klient stwierdzi, iż jej zawartość nie odpowiada ilości towaru jaki widnieje na fakturze, bądź symbol towaru różni się od tego jaki jest zawarty na dokumencie sprzedaży, wówczas należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować Enlight S.C..tel.: +48 517 672 105. Po tym czasie reklamacje dotyczące w/w niezgodności w przesyłce nie będą uwzględniane.

 

2.2. Wady przed rozpoczęciem eksploatacji.
2.2.1.
Jeżeli niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, a najdalej do 2 dni roboczych, okaże się, że sprzęt wykazuje problemy uniemożliwiające jego użytkowanie (czyli nowe urządzenie nie pracuje poprawnie) prosimy dostarczyć towar do magazynu firmy Enlight S.C. / adres: Kangu-Ursynów, Poleczki 23/hala nr 30, Enlight s.c. 02-822 Warszawa lub odesłać przesyłkę na nasz koszt.

2.2.2.
Towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu, starannie zapakowany, z opisem występującej wady i kartą gwarancyjną, jeśli takową wydano przy zakupie. Na opakowaniu koniecznie należy umieścić napis: „SERWIS – WADA FABRYCZNA”.
2.2.3.
Jeżeli niesprawne urządzenie nie nosi śladów użytkowania, jest kompletne i posiada nieuszkodzone opakowanie - towar jest wymieniany na pełnowartościowy i wysyłany na koszt firmy Enlight S.C.
2.2.4.
Jeżeli niesprawne urządzenie nosi ślady użytkowania, nie jest kompletne, posiada uszkodzone opakowanie lub z innych względów nie nadaje się do wymiany, wówczas towar zostanie naprawiony w najkrótszym możliwym terminie i wysłany na koszt firmy Enlight S.C.

2.3. Gdy towar ulegnie uszkodzeniu w czasie eksploatacji.
2.3.1.
Uszkodzone urządzenie odsyłane do naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej klient wysyła na własny koszt.
2.3.2.
Jeżeli odesłane urządzenie nie zostanie zakwalifikowane do naprawy gwarancyjnej, wówczas zostaną zastosowane procedury z pkt. 1.8.
2.3.3.
Jeżeli zostanie stwierdzone, iż towar jest nieuszkodzony, a niesprawność wynikała z nieumiejętności obsługi urządzenia lub nieznajomości jego parametrów przez klienta w momencie zakupu, zostanie on odesłany na koszt klienta z doliczeniem od 15zł do 100zł netto kosztów obsługi serwisowej, zależnie od zakresu czynności serwisowych – testowania sprzętu.
2.3.4.
Reklamowane urządzenia powinny być odsyłane kompletne (tzn. jeśli uszkodzeniu uległ np. Nadajnik , to należy go odesłać wraz z osprzętem) i starannie zapakowane, w oryginalnym opakowaniu, wraz z dokładnym opisem uszkodzenia oraz kartą gwarancyjną, jeśli ją wydano przy zakupie. Na paczce koniecznie należy umieścić napis "SERWIS".
2.3.5.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania naszego urządzenia z innymi urządzeniami lub urządzeniami innych producentów, Klient jest zobowiązany do dostarczenia kompletu urządzeń w celu wykonania testów.
2.3.6.
W przypadku dostarczenia urządzeń konfigurowalnych (np. produkty Lightstar, Exalux, Gaffers Control) firma Enlight S.C. zastrzega sobie możliwość aktualizacji ich oprogramowania oraz resetowania ustawień do wartości fabrycznych, co może być konieczne w trakcie czynności serwisowych.
2.3.7.
W przypadku uzasadnionej reklamacji urządzenie zostanie naprawione w najkrótszym możliwym terminie i wysłane do klienta na koszt firmy Enlight S.C.

2.3.8.
Jeżeli w okresie trwania gwarancji nie uda się urządzenia naprawić ani wymienić na nowe - wówczas zostanie wystawiona faktura korygująca.

 

Pomoc techniczna

Enlight S.C. zapewnia swoim Klientom pomoc techniczną.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

od poniedziałku do piątku 

w godzinach 9:00 - 17:00

 

Tel.: +48 517 672 105

info@enlight-led.pl

www.enlight-led.pl

 

 

Polityka zwrotów

  • Czy łatwo jest zwrócić przedmioty?

Po zgłoszeniu  zwrotu otrzymasz e-mailem szczegółowe instrukcje.

  • Jak szybko otrzymam zwrot pieniędzy?

Po otrzymaniu zwrotu i sprawdzeniu stanu przedmiotu, zrealizujemy Twój zwrot lub wymianę. Proszę poczekać co najmniej czternaście (14) dni roboczych od otrzymania przedmiotu na przetworzenie zwrotu lub wymiany. Powiadomimy Cię e-mailem, kiedy Twój zwrot zostanie przetworzony.

 

Jaka jest polityka zwrotów?

Zakupy dokonane w sklepie internetowym Enlight s.c. obejmują 14-dniową gwarancję satysfakcji; jeśli nie będziesz zadowolony ze swojego produktu, możesz go zwrócić w ciągu 14 dni od daty dostawy, aby otrzymać zwrot pieniędzy. Wszystkie zwroty muszą być wysłane Pocztą w ciągu trzydziestu (14) dni od daty dostawy od złożenia zamówienia. Wszystkie zwracane produkty muszą być nowe lub jak nowe wraz z oryginalnym opakowaniem.

Jakie przedmioty nie podlegają zwrotowi?

  • Pozycje oznaczone jako wyprzedaż (centrum wyprzedażowe, wyprzedaż magazynowa, towary na specjalne zamówienie)

  • Darmowe upominki lub artykuły promocyjne o wartości detalicznej.

 

Proszę pamiętać:

  • Produkty muszą być zwrócone w stanie nowym lub podobnym do nowego, chyba że otrzymany jest uszkodzony.

  • W przypadku wadliwych lub uszkodzonych produktów prosimy o kontakt telefoniczny +48 517 672 105 lub e-mail na adres info@enlight-led.pl w celu umówienia zwrotu lub wymiany.

Enlight Logo.jpg
bottom of page