top of page

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ODPOWIEMY NA ZAPYTANIA I ZORGANIZUJEMY PRAKTYCZNY POKAZ SPRZĘTU, KTÓRY JEST W NASZEJ OFERCIE  SPRZEDAŻY.

Biuro Zdalne

ENLIGHT s.c.
ul. Europejska 32B,  02-964 Waszawa

+48 517 672 105

Kangu.heic
Kangu.png

Magazyn

KANGU, ul. Poleczki 23, Hala nr 30, Enlight s.c. , 02-822 Warszawa

Copyrights NEW WORK, Wilanów, sp. z o.o.

FOLMULARZ KONTAKTOWY

Email WYSŁANY ! Dziękujemy, Odpowiemy Wkrótce

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Enlight Michał Dąbal i Wit Dąbal S.C. z siedzibą w Warszawie, 02-964, ul. Europejska 32B (dalej: „Enlight S.C.”) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, które to dane udostępnione są dla Enlight S.C. przeze mnie osobiście – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej: „RODO”)*,
w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail.

Oświadczam, że zostałam/-em poinformowany o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Enlight S.C. z siedzibą w Warszawie, 02-964, ul. Europejska 32B, adres email: info@enlight-led.pl
2. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu objętym zgodą, tj. w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 24 miesięcy od dnia wyrażenia zgody, a po tym czasie zostaną usunięte, chyba że udzielona zgoda zostanie przeze mnie wcześniej cofnięta.
4. Odbiorcami moich danych osobowych są podmioty współpracujące z Enlight S.C. przy obsłudze skrzynek pocztowych oraz inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.
6. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podanie moich danych Enlight S.C. jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

bottom of page